191.400 TL KDV Dahil

133.999 TL KDV Dahil


<

 

3100M KKE  Elektronik Çelik Kasanın Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız.

 

Dış Ölçüler / Internal Dimension

İç Ölçüler / Interior Dimensions

  Yükseklik  

Height  

  Genişlik  

Width   

  Derinlik  

Depth 

  Ağırlık  

Weight

  Yükseklik  

Height   

  Genişlik  

Width  

   Derinlik  

Depth 

800 mm

 1.200 mm 

600 mm 

 1.100 Kg 

580 mm

 990 mm

 360 mm 

 

 

 

 

        3100M KKE   Masa Tipi Kuyumcu Kasasının Özellikleri

 • Çelik kasa çift kapılıdır.
 • İki kapı bağımsızdır.
 • İki kapı kilitleri açılmadan açılmaz.
 • Banko tipi kasa TSE EN-1143-1 uygunluk belgelidir.
 • En 1143-1 Grade VI Sertifikalıdır.
 • 3100M KKE Kilitleme mekanizması

                 Birinci Kapı Ön tarafta 2 adet hareketli

                 Tepe ve altta 1 er adet hareketli

                  Arkada 3 adet Sabit. 

                 İkinci Kapı Ön tarafta 2 adet hareketli

                 Tepe ve altta 1 er adet hareketli

                  Arkada 3 adet Sabit. 

 • 3100M KKE Kıratlı marka iki anahtarlı kilitlidir. Her kilidin bir asıl bir yedek anahtarı mevcuttur.
 • 3100M KKE Kıratlı marka bir elektronik kilitlidir. 
 • Opsiyonel olarak parmak izli kilit takılabilir. Ücrete tabidir.
 • Herkül kilit sistemi mevcuttur.
 • Opsiyonel Olarak Kapak arkasına cep yapılır.Ücrete tabidir.
 • Opsiyonel olarak içinde anahtarlı dolap yapılabilir.Ücrete tabidir.
 • Opsiyonel olarak içine çekmece konulabilir. Ücrete tabidir.
 • Opsiyonel olarak gizli göz yapılabilir. Ücrete tabidir.
 • Opsiyonel olarak anahtar koymak için yuva kaynatılır. Ücrete tabidir.
 • 3100M KKE Kilitlerin anahtarlarının birbirini açma olasılığı 1/250,000’dir.
 • 3100M KKE dolgu malzemesi C50 Betondur.
 • Kasanın kilit bloklarının önünde delinmeyi önleyici 3 mm kalınlığında manganlı çelik vardır.
 • 3100M KKE kapak kalınlığı

                Kapak 10 mm ST 30

                Kilit önlerinde 3 mm Manganlı Çelik

                43 mm C50 Beton

                İkinci kapak 3 mm ST 30

                Toplam kapak kalınlığı 60 mm dir.

 • 3100M KKE Gövde kalınlığı

                Dış Cidar 6 mm ST 30

                96 mm C30 Beton

                İç Cidar 2 mm ST 30

                Toplam Gövde kalınlığı 104 mm dir.

 • Yangına mukavemeti 800 °C'ye kadar 1 saat dayanır.
 • Para kasası depreme dayanıklıdır.
 • Çelik kasa statik toz boya ile boyanmıştır.
 • Çelik para kasası tabana monte edilebilir.
 • Montaj ücreti fiyata dahil değildir.
 • Opsiyonel olarak içi kadife dokulu boya ile boyanabilir.
 • Opsiyonel olarak içi gerçek kadife ile kaplanabilir.
 • Opsiyonel Olarak içi ışıklandırılabilir.
 • OPsiyonel olarak içine mobilya dekoru yapılabilir.

      Sunulan Olanaklar ;

          Fiyatlarımıza %20 KDV Dahildir.

          Kredi Kartı ile taksitli ödemelerde fark alınır.

          İstanbul, Ankara, Gaziantep illeri için adrese kapı önüne kadar ücretsiz teslimat yapılır

           İstanbul, Ankara, Gaziantep ve İzmir illeri için Kat çıkışı veya zemin katlarına indirilmesi istenirse fark ücret farkı alınır.

Diğer iller için lütfen nakliye bedelini öğreniniz.

 •  

         Kullanıldığı yerler:  Kuyumcular ve döviz büroları için ideal bir kasadır.


 

 

        

       Diğer Ürünler

       3200M KK KKE Kuyumcu Çelik Kasa

       

     

 

 

 

 

     

 

Features of the 3100M KKE  Desk Type Jwelery Safes

 • Steel safe has double doors.
 • Two doors are independent.
 • Two doors cannot be unlocked until they are unlocked.
 • Counter type safe has TSE EN-1143-1 conformity certificate.
 • Certified to EN 1143-1 Grade VI.
 • 3100M KKE Locking mechanism

First Door 2 movable in the front

movable at the top and bottom

3 fixed in the back.

Second Door 2 movable in the front

1 movable at the top and bottom

3 fixed in the back.

 • 3100M KKE Kıratlı brand with two keys. Each lock has an original key and a spare key.
 • 3100M KKE has an electronic lock from Kıratlı.
 • Optional fingerprint lock can be installed. It is chargeable.
 • Hercules lock system is available.
 • Optionally, a pocket is made behind the cover. It is subject to a fee.
 • Optionally, a locker with a key can be built inside. It is subject to a fee.
 • Optionally, a drawer can be placed inside. It is chargeable.
 • Optional hidden eye can be made. It is chargeable.
 • Optionally, the socket is welded to put the key. It is chargeable.
 • The probability of the keys of 3100M KKE Locks unlocking each other is 1/250,000.
 • 3100M KKE  filling material is C50 Concrete.
 • In front of the lock blocks of the safe, there is 3 mm thick manganese steel to prevent puncture.
 • 3100M KKE  cover thickness

Cover 10 mm ST 30

3 mm Manganese Steel at the front of the lock

43 mm C50 Concrete

Second cover 3 mm ST 30

Total cover thickness is 60 mm.

 • 3100M KKE Body thickness

Outer Wall 6 mm ST 30

96mm C30 Concrete

Inner Wall 2 mm ST 30

Total Body thickness is 104 mm.

 • Fire resistance up to 800 °C for 1 hour.
 • The money safe is earthquake resistant.
 • Steel safe is painted with static powder paint.
 • Steel money box can be mounted on the base.
 • Installation fee is not included in the price.
 • Optionally, the interior can be painted with velvet textured paint.
 • Optionally, it can be covered with real velvet inside.
 • Optionally, it can be illuminated.
 • Optionally, furniture decoration can be made inside.

 

Opportunities Offered;

 • 18% VAT is included in our prices.
 • Credit Card can be made in 3 installments without interest or 9 installments by paying the difference.
 • Free delivery to the door is provided for Istanbul, Ankara, Gaziantep and Izmir provinces.
 • If it is desired to go up or down to the ground floors, a difference fee is charged.
 • For other provinces, please learn the shipping cost.

 

Uses: It is an ideal safe for jewelers and currency exchange offices.

 

 

 

 

 

Особенности ювелирных сейфов настольного типа KKE 3100M

 

• Стальной сейф имеет двойные двери.

• Две двери независимы.

• Две двери не могут быть разблокированы, пока они не будут разблокированы.

• Сейф счетчикового типа имеет сертификат соответствия TSE EN-1143-1.

• Сертифицирован по стандарту EN 1143-1, класс VI.

• 3100M KKE Механизм блокировки

Первая дверь 2, подвижная спереди

подвижный вверху и внизу

3 закреплены сзади.

Вторая дверь 2 подвижная спереди

1 подвижный вверху и внизу

3 закреплены сзади.

• 3100M марки KKE Kıratlı с двумя ключами. Каждый замок имеет оригинальный ключ и запасной ключ.

• 3100M KKE имеет электронный замок от Kıratlı.

• Можно установить дополнительную блокировку отпечатков пальцев. Это платно.

• Доступна система блокировки Hercules.

• Опционально за крышкой делается карман. Это платно.

• Опционально внутри может быть встроен шкафчик с ключом. Это платно.

• Опционально внутри можно разместить ящик. Это платно.

• Можно сделать дополнительный скрытый глаз. Это платно.

• Опционально приваривается гнездо для установки ключа. Это платно.

• Вероятность того, что ключи замков 3100M KKE откроют друг друга, составляет 1/250 000.

• Заполняющим материалом 3100M KKE является бетон C50.

• Перед замковыми блоками сейфа имеется марганцовистая сталь толщиной 3 мм для предотвращения прокола.

• Толщина покрытия 3100M KKE

Крышка 10 мм СТ 30

3 мм марганцевая сталь на передней части замка

43 мм Бетон C50

Вторая крышка 3 мм ST 30

Общая толщина покрытия 60 мм.

• 3100M KKE Толщина кузова

Наружная стенка 6 мм ST 30

Бетон 96 мм C30

Внутренняя стенка 2 мм ST 30

Общая толщина кузова составляет 104 мм.

• Огнестойкость до 800 °С в течение 1 часа.

• Сейф для денег сейсмостойкий.

• Стальной сейф окрашен статической порошковой краской.

• Стальная копилка может быть установлена ​​на основании.

• Плата за установку не включена в цену.

• По желанию салон можно окрасить бархатной фактурной краской.

• По желанию можно обтянуть изнутри настоящим бархатом.

• Опционально можно подсветить.

• По желанию можно сделать мебельную отделку внутри.

 

Предлагаемые возможности;

• 18% НДС включен в наши цены.

• Кредитную карту можно оформить 3 частями без процентов или 9 частями, доплатив разницу.

• Бесплатная доставка до двери осуществляется для провинций Стамбул, Анкара, Газиантеп и Измир.

• Если необходимо подняться или спуститься на первые этажи, взимается плата за разницу.

• Для других провинций, пожалуйста, узнайте стоимость доставки.

 

 

Использование: это идеальный сейф для ювелиров и пунктов обмена валюты.

 

 

 

 

 


2085M KE Yüksek Güvenlikli Çelik Kasa 2105M KE Yüksek Güvenlikli Çelik Kasa 2125M KE Yüksek Güvenlikli Çelik Kasa 2140M KE Yüksek Güvenlikli Çelik Kasa 2160M KE Yüksek Güvenlikli Çelik Kasa 2180M KE Yüksek Güvenlikli Çelik Kasa 905 KE Büyük Kuyumcu Kasası 908 KE Çift Kapılı Kuyumcu Kasası 905 KK Büyük Kuyumcu Kasası 908 KK Çift Kapılı Kuyumcu Kasası 2040 E Elektronik Ev ve Ofis Kasası 2055 E Elektronik Ev ve Ofis Kasası 2040N KE Elektronik Ev Ofis Çelik Kasa 2055N KE Elektronik Ev Ofis Çelik Kasa 2070N KE Elektronik Çelik Kasa 2060B KE Elektronik Çelik Kasa 2080B KE Elektronik Çelik Kasa 2102B KE Elektronik Çelik Kasa 2124B KE Elektronik Çelik Kasa 2140B KE Elektronik Ofis Tipi Çelik Kasa 2160B KE Elektronik Çelik Kasa 2040N KK Ev Ofis Çelik Kasa 2070N KK Ev Ofis Çelik Kasa 2055N KK Ev Ofis Çelik Kasa 2060B KK Ev ve Ofis Çelik Kasa 2080B KK Ev ve Ofis Çelik Kasa 2102B KK Elektronik Çelik Kasa 2124B KK Ofis Tipi Çelik Kasa 2140B KK Büyük Ofis Tipi Çelik Kasa 600 44 Kiralık veya Otel Emanet Kasası 2060B KE Elektronik Ev ve Ofis Çelik Kasa 2040 EM Digital Motorlu Çelik Kasa 2055 EM Digital Motorlu Çelik Kasa 3100M KKE Kuyumcu Çelik Kasa 3200M Masa Tipi Kuyumcu Kasası SK3 Silah ve Tüfek Kasası SK9 Silah ve Tüfek Kasası 2040 E Elektronik Kasa kadife 2040N KE K Elektronik Kasa Kadifeli 2040N KK Elektronik Kasa Kadifeli 2060B KK Kadife Kaplı Ev Ofis Kasası 1085N KK Ofis Tipi Çelik Kasa 1085N KE Elektronik Ofis Tipi Çelik Kasa 1105N KK Ofis Tipi Çelik Kasa 1125N KK Ofis Tipi Çelik Kasa 1125N KE Elektronik Ofis Tipi Çelik Kasa 1140N KK Ofis Tipi Para Kasası 205-0 Elektronik Otel Kasası 205 L Elektronik Otel Kasası 207 0 Elektronik ve Motorlu Otel Kasası 207 L Elektronik ve Motorlu Otel Kasası 801 KK Yanmaz Evrak Kasası 802 KK Yanmaz Çelik Kasa 805 KK Yanmaz Evrak Kasası 808 KK Yanmaz Para Kasası 5100U KK Kasa Daire Kapısı Vaults